Forside

Little Beat Records & Archives er dannet af vidt forskellige mennesker med fælles jazz-interesse. En personkreds, hvoraf flere har kendt hinanden siden sidst i 1950’erne og gennem tiderne har samarbejdet i diverse jazzprojekter.

En idé om gennemgribende at efterspore og nedskrive beretningen om brødrene Jimmy og Jonny Campbells eventyrlige liv førte til, at der i 1998 dannedes en organiseret og registreret gruppe under dette navn. Little Beat Records blev dermed en sammenslutning af jazzplade-samlere og jazzhistorie-forskere, som via CD-udgivelser forsøgte at vedligeholde og styrke interessen for især dansk jazz. Tanken var oprindeligt at lægge mest vægt på perioden før 1960, men tilfældigheder åbnede mulighed for en række afstikkere længere frem i histo-rien. Interessen for hovedkilden, amerikansk jazz og dens udvikling, førte yderligere til, at projekterne greb om sig. Hvilket fremgår af de forskellige indlæg her på websiden.

I årene 2005-2015 trak Little Beat Records tillige en linie fra fortiden og frem til det nutidige musikudtryk via live koncertarrange-menter, der dels skabte  unikke orkester-konstellationer, dels præsenterede musik, der ikke kunne opleves på anden vis, og endelig gav anledning til at fejre de tilbageværende pionerer fra den såkaldt gyldne swingtid.

Disse begivenheder foregik i nært samarbejde med Bilhuset Taastrup A/S, hvis indehavere Solveig og Mogens Hjere særdeles velvilligt udvirkede, at de festlige rammer for sammen-komsterne var elegant storslåede og med enestående musikindslag på højeste niveau.

Vore musikalske helte er desværre ikke længere med os. Ej heller mange af LBRs ihærdige med-arbejdere og sponsorer. Og endnu mere ulykkeligt: Ej heller Solveig og Mogens Hjere.

CD-udgivelser er ikke længere efterspurgte. MEN historien består. Den forsøger vi konstant at efterspore, opdatere og præsentere her på siderne.

God fornøjelse.

Little Beat er ikke umiddelbart bekendt med besøgendes identitet på denne webside. Der anvendes kun cookies til befordrende brug af selve websidens præsentation, medens skjulte reklametiltag eller anden registrering ikke fore-kommer. Der viderebefordres ikke data af nogen art eller i nogen sammenhæng overhovedet. Sidernes materiale (biografier, diskografier, projekter m.m.) er udelukkende til generel historisk information og kan studeres ganske uforpligtende og gratis.

Afbenyttelsen af anvendte fotos foregår efter rettigheder og indgåede aftaler samt med skyldigt hensyn til medielovgivningens omfang.

Da LBRs formål bl.a. er at udbrede kendskabet til og anerkende den tidlige danske jazz æra, vil det oftest være muligt – mod forud indgået aftale – at benytte oplysningerne i anden sammenhæng. Tilføjelser med yderligere detaljering af emne-belysningen for øje, modtages meget gerne. Forekommer der fejlbehæftede oplysninger, udbeder vi os korrektioner, hvorved alle enkelt-heder så vidt muligt afspejler historiens faktiske forhold.