Privatslivspolitik

Little Beat er ikke umiddelbart bekendt med besøgendes identitet på denne webside. Der anvendes kun cookies til befordrende brug af selve websidens præsentation, medens skjulte reklametiltag eller anden registrering ikke fore-kommer. Der viderebefordres ikke data af nogen art eller i nogen sammenhæng overhovedet. Sidernes materiale (biografier, diskografier, projekter m.m.) er udelukkende til generel historisk information og kan studeres ganske uforpligtende og gratis.

Da LBRs formål bl.a. er at udbrede kendskabet til og anerkende den tidlige danske jazz æra, vil det oftest være muligt – mod forud indgået aftale – at benytte oplysningerne i anden sammenhæng. Tilføjelser med yderligere detaljering af emnebelysningen for øje, modtages meget gerne. Forekommer der fejlbehæftede oplysninger, udbeder vi os korrektioner, hvorved alle enkelt-heder så vidt muligt afspejler historiens faktiske forhold.