Organisation


Via den faste personkreds har LBR gennem årene kunnet trække på lydstudie, reklame-, design- og layout-produktion, store samlinger af originale grammofonplader helt tilbage fra det forrige århundrede samt bog-, billed-, tape-, tidsskrift- og udklipsarkiver. Aktiviteterne omfatter CD-udgivelser inkl. dokumentarisk materiale, jazzhistorieforskning og arkivvirksomhed. Dertil - i samarbejde med Mogens Hjere, Bilhuset Taastrup A/S - koncertarrangementer.

Men ligesom vore hædersmænd fra Jazzens Guldalder falder væk, så er det også svundet ind i egne rækker. Organisationens virke, som også er undergået store forandringer som følge af tidens udvikling, kræver i dag (2015) mere kapital, da de frivillige bidrag pø om pø forsvinder.

Af særlig interesse er naturligvis overføring af de originale lydoptagelser til nutidens medier – dels for den videre bevarelse, dels fordi det via moderne teknik i de fleste tilfælde er muligt at gengive datidens optagelser i et næsten støjfrit og mere nuanceret klangbillede. Kort sagt: Al den oprindelige instrumentlyd findes i de gamle 78’-lakriller. Det er kun et spørgsmål om at forbedre metoden, hvormed den i dag overspilles, og derefter gøre på ny gøre resultatet tilgængeligt!

Det skal dog nævnes, at CD-afsætningen er faldende fra sidst i 2010, med eskalerende tendens ind i 2015 (som følge af internettjenester) - jævnfør de mange lukninger som også omfatter store jazzlabels/selskaber. Fremtidig CD-produktion vil selvsagt blive betydeligt påvirket af denne udvikling. (For nærmere detaljer omkring restaurering og VAD LYD).

Da Little Beat imidlertid nu er tæt på en aftale med Orchard, New York, vil fremtidige udgivelser forhåbentlig kunne fortsætte digitalt via internettet.

LBR har oprindeligt planlagt at udgive/bevare især danske optagelser fra perioden under den tyske okkupation 1940-45 (men andre danske projekter, såvel fra tidligere som senere perioder, er også fremherskende). I disse år blomstrede swing-musikken i Danmark som følge af besættelsestidens hektiske natteliv og dermed øgede restaurationsomsætning. Et antal orkesterledere og solister opnåede på denne baggrund længerevarende engagementer og dermed større publikumsbevågenhed. Dette højnede igen musikkens kvalitet, som i enkelte bands rangerede på niveau med de amerikanske forbilleder.

Som nævnt ovenfor vil de fremtidige muligheder nok være stærkt begrænsede, men det overvejes at videreføre tilgængeligheden via download fra internetet og/eller websiden.

Oprindelige initiativtagere til samarbejdet indenfor rammerne af Little Beat Records & Archives var Jørgen Vad, Leif Bjerborg og Peder Chr. Hansen.

Den regnskabsansvarlige gruppe udgøres i dag af Leif Bjerborg, Peder Chr. Hansen og Christian Brorsen. Yderligere er Frits Schjøtt (arkiv/research), Gorm Valentin (fotograf), Michael Thomsen (konsulent) og Christel Lauritzen (Web/IT-teknik) fast tilknyttet LBRs arbejdskreds. Bilhuset Taastrup A/S har også ydet udstrakt økonomisk/administrativ assistance bl.a. ved Mogens Hjere og Thomas Johansen.


Little Beat Archives


Little Beat Archives råder som nævnt på fælles basis over eller har adgang til betydelige samlinger af jazzplader og memorabilia. I bestræbelserne på at bevare alt relevant materiale for eftertiden afhentes bidrag til arkivet over hele landet, ligesom samlinger af jazzmæssig interesse opkøbes så langt midlerne rækker.

Så vidt det er muligt, foretages interviews med endnu levende musikere eller deres efterkommere, og tilgængeligt materiale kopieres/restaureres til brug for senere udgivelser. Ligeledes efterspores diskografiske detaljer, som dog rent musikalsk set i mange tilfælde må basere sig på koncentreret aflytning af de pågældende indspilninger.

Arkivet assisterer også i eksterne sammenhænge ved at tilvejebringe originale lydkilder og/eller historisk dokumentation til andre selskabers udgivelser. Men egne projekter har grebet om sig og fordrer koncentration af ressourcerne i den sammenhæng.

Se særlige on-line arkiv projekter eller anden information (hovedmnenuen). Arkivet kan besøges/benyttes efter nærmere aftale med arkivar Frits Schjøtt.

“Af særlig interesse er overføring af de originale lydoptagelser til nutidens medier. . .”

Tidligere medarbejdere


Little Beat Records har været i den begunstigede situation, at medarbejdere hen ad vejen så at sige er ”dumpet ned i turbanen” - på de mest belejlige tidspunkter og med højst velegnede kvalifikationer. Alle bidrager efter egen inspiration således, at lysten hele tiden driver værket.Allan Rasmussen, med i LBR-kredsens fællesprojekter fra 1958. Vejledende nestor med omfattende musikarkiv; siden krigen research af dansk jazz historie. Hans historiske viden og betydning for LBR er uerstattelig. I DR Radio/TV vigtig aktør i udsendelsesrækker sammen med Per Møller Hansen og Erik Moseholm, og som informant for Erik Wiedemann m.fl. Døde pludseligt den 27. februar 2009. Se i øvrigt ARs historie under menupunktet Dansk Jazz Biografi.
Jonny Campbell skabte i 1997 grundlaget for det formaliserede samarbejde og dermed LBR som selskab. JC forblev inspirator og indpisker til kort tid før sin død den 24. november 2010. Trods sin høje alder svigtede JC - altid bistået af sin bror Jimmy Campbell - aldrig en eneste lejlighed til at træde an for at medvirke til sagens og jazzens fremme. Se nekrologer for brødrene Campbell under menupunktet Dansk Jazz Biografi.
Søren Friis. Med hjælp behov faldt tanken på tidligere tiders jazz entusiaster og i 2003 blev SF rekrutteret til LBRs rækker. SFs erfarne jazzindsigt, sikre musiksmag og omfattende formidlende virke (via et effektivt public relations-arbejde) bidrog stærkt til at markere LBRs profil. Efter en vedholdende indsats - helt tilbage fra 1959 - nedtrappede SF i begyndelsen af 2012 sin aktivitet til et mere privatfokuseret niveau.
Kjeld Brandt bistod i årene 2004-2008 og gik ind i medarbejder-team’et, da LBR søsatte idéen om selv at producere CD-udgivelser. KB udviklede LBRs første hjemmeside og har designet det tidløst og elegant jazz-udstrålende cover til LBRs serie med dansk guldalderjazz samt bidraget til CD-booklettens form. Ulykkeligvis hårdt ramt af sygdom 2012.

Bjarne Vest kom en aften i 2006 ind ad døren for at høre, hvad Little Beat mon beskæftigede sig med - og blev hængende til sin uventede og bratte død den 12. september 2011. Var arkitekt og drivende kraft bag arkivregistreringen, som virkelig fandt sin form via BVs metodiske indsats.

John Valliant Lauritzen. Med en overmåde sikker hånd og sans for det væsentlige har JVL fotograferet LBRs aktiviteter i årene 2007-08 og derved tilvejebragt et fremragende billedmateriale til LBRs CD-udgivelser med nutidige optagelser samt dokumenteret de indledende års koncertaktiviteter.

Lars Kjær Hansen sprang til sidst i 2011, og fortsatte arkivregistreringen. Med Lars' musikalske virke og indsigt tegnede der sig hurtigt større muligheder, og han udarbejdede energisk detaljerede beretninger med tilhørende musik om "EkstraBladets og TONOs Jazzkonkurrencer" og "Jazzhus Sophus Ferdinand". Konstruktiv sparringspartner til alle løbende projekter. Døde uventet den 2. november 2014.
Jørgen Vad Jensen var idémand til det formaliserede LBR-samarbejde fra 1997. Jørgen Vad har først og fremmest arbejdet med den lydmæssige side af projekterne, og har skabt uforlignelige resultater ved genudgivelse af de utallige overspillede 78´-plader, bl.a. Leo Mathisen-serien (Vols. 1-8). Har indlagt sig endnu mere hæder ved restaurering af mange privatoptagede og miserabelt behandlede lakplader. På grund af travlhed i Vad-Lyd har Jøgen Vad trukket sig ud af organisationen fra udgangen af marts 2015.
Forside