Jazzens velyndere

I en omtale af koncertsamarbejdet mellem Mogens Hjere/Bilhuset Taastrup A/S og Little Beat Records bragte det danske tidsskrift JazzSpecial en artikel i august 2009: JAZZOFILER. Little Beat vil gerne med nedenstående tegne et helt opdateret billede af Bilhuset Taastrups indsats.


Little Beat har sit løbende virke som vedtægtsformål, og der ligger således ikke noget overraskende i de daglige aktiviteter, der så nogenlunde følger budgetter og produktionsplaner. Aktiviteterne vil fortsætte så længe, som det er lovligt (iht ophavsretsloven) og interne ressourcer plus almen interesse rækker.


Der skal dog ikke herske tvivl om, at Little Beat naturligvis glæder sig over artiklens påskønnelse. Uanset at der også ligger et omfattende arbejde i research/CD-udgivelse, er der dog heller tvivl om, at Little Beat dårligt nok ville have efterladt ridser i jazzlakken – hvis det ikke var for det i artiklen omtalte mæcen-virke.


I denne sammenhæng må peges på Mogens Hjeres uforlignelige engagement i Little Beats planer, som han begejstret forgylder og hæver op på et niveau, som man kun kan drømme om. Og hermed er vi fremme ved nævnte artikels anden overskrift: JAZZENS VELYNDERE.


JAZZOFILER 2

Af Ellen Bick Asmussen

Illustration (som benyttes med tilladelse fra kunstneren selv) Jørgen Saabye


JazzSpecials artikel begynder med en omtale af Matt Domber fra Arbors Records i Florida, der har succes med jazzformidling/sponsering af jazzevents – ”. . ligesom Danmarks ’jazzfætre’, Mogens Hjere og Leif Bjerborg . .” og fortsætter ” . . Mogens fra Peugeot Taastrup og Leif fra Little Beat er berømte for deres jazzfester og støtte til jazzalbums, koncerter og musikere. Der bydes på to årlige koncerter i Taastrup med tre orkestre ved hver koncert. De elegante franske biler bliver kørt ud af udstillingslokalet, der fyldes med glade fans. De heldige indbudte er i selskab med berømte gæster som jazzlegenderne Børge Ring, Svend Hauberg og Jonny & Jimmy Campbell.”


-o0o-


Little Beats medlemmer påbegyndte arbejdet i forskellige personkonstellationer helt tilbage sidst i 50’erne. Det firmaregistrerede virke startede i juli 1998 specielt til ære for den fine, men ofte forsømte musik fra den såkaldt gyldne swingtid. LBR lagde ud som research-gruppe for eksisterende organisationer (f.eks. Erik Tuxen CD-albummet i 2004 for Music Mecca) – men skiftede kurs og afholdt det første release party i januar 2005 med CDen Harlem Kiddies med bl.a. Jimmy og Jonny Campbell. Snart fulgte CDer med Leo Mathisen og Jonny Campbell Sextet, og disse blev i sommeren 2006 særdeles velvilligt omtalt i Frederiksborg Amts Avis af Maja Vindelev. Dette vakte Mogens Hjeres interesse. Han udtrykte ønske om at bidrage til arbejdet og financiere festligholdelser omkring dette, og i efteråret 2006 afholdtes et arrangement hos Bilhuset Taastrup A/S, hvor Jimmy og Jonny Campbells 90-års fødselsdage fejredes. Gæstetilstrømningen var livsbekræftende, og således var vejen frem udstukket. Der aftaltes et videre årligt forløb med en koncert sidste torsdag i april, og et release-party sidste torsdag i september - fra foråret 2007. Med overordnet sigte på at fremme dansk jazz samt at trække en linie fra guldaldertidens musik frem til i dag. Og under parolen ”Jazz i Løveburet”. 


I foråret 2008 lykkedes det næsten uopnåelige: Der blev samlet 53 personer - med Svend Asmussen i spidsen - der alle havde medvirket tidligt i den danske jazzhistorie og senest i begyndelsen af 50’erne.

   Derudover har Mogens Hjere/Little Beat endda taget et skridt mere med optagelser af koncerterne, som er kommet på egne CD-udgivelser – med Swingstyrke 7 og Ib Glindemanns Orkester.  


Ellen Asmussen: ”Svend Asmussen fejrede 75 år som professionel musiker i oktober 2008. Han genoptog violinspillet i september 2008 ved udgivelsesfesten i Taastrup for Jacob Fischers første soloalbum.”

     Dette fortsatte ved det kombinerede koncert/release-party i foråret 2009 med den vidunderlige svenske jazzsangerinde Lena Ericsson, og ligeså med Kim Sjøgren ved koncert/release-party’et i efteråret 2009. I efteråret 2009 fejredes tillige en af Danmarks mest oversete musikere, tenorsaxofonisten Bent Jædig, med udgivelse af en dobbelt CD (i samarbejde med Bent Jædig Fonden).
  

Mogens Hjere og Svend Asmussen, april 2009

(foto Ellen Asmussen)


Den 25. september 2008 udtalte Svend Asmussen selv: “. . jeg har ikke oplevet noget som det, Mogens Hjere og Little Beat Records arrangerer her. I hele min karriere har jeg aldrig mødt nogen, der har gjort noget lignende. Det er flot!”


Ligesom musikere har nydt godt af Bilhusets generøsitet, og en lang strøm af hilsener fra glade gæster udtrykker begejstring, bør det rettelig nævnes, at Little Beats medarbejderkreds er særdeles taknemmelige for det imødekommende samarbejde med Bilhusets entusiastiske stab af ansatte. Alle yder en uselvisk indsats til fordel for det ovenfor omtalte virke - der igen skyldes, at Mogens Hjere virkelig er en af jazzens velyndere.Forside